открытки с новым годом

открытка с новым годом. советские открытки.
http://otkritkircom.blogspot.ru/2012/11/sovetskaya-otkrytka-s-novym-godom.html

Комментарии