новогодняя открытка

новогодняя открытка. советские открытки. 
http://otkritkircom.blogspot.ru/2012/11/novogodnyaya-otkrytka.html

Комментарии